Heeft u een HR-vraagstuk?
Neem contact met mij op!
T: 06 - 151 194 00
E: info@verheijkeloopbaan.nl

Loopbaanadvies en -ontwikkeling

Is uw personeel uw belangrijkste kapitaal om in te investeren?

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de capaciteiten van uw medewerkers, zetten werkgevers hun personeel steeds vaker duurzaam in. Werknemers moeten die vaardigheden in hun bagage hebben waarmee ze uw verwachtingen kunnen realiseren. Wanneer u op een bepaald moment andere voorwaarden stelt, zullen uw werknemers andere capaciteiten moeten ontwikkelen. Beleid op het gebied van opleiding en ontwikkeling is daarbij onontbeerlijk.

Investeren in uw medewerkers creëert op langere termijn op economisch en sociaal vlak kansen voor u als organisatie. Als uw medewerkers mentaal lekker in hun vel zitten en gemotiveerd en geïnspireerd zijn, zullen zij zich eerder verantwoordelijk voelen voor uw onderneming.
Dit betaalt zich altijd terug, want een “happy” werknemer bindt zich aan uw onderneming en is dus duurzaam inzetbaar.

Als u uw wensen verbindt met de wensen van uw werknemer, kunnen u en uw werknemer deze koppelen en met elkaar aan de slag gaan om de talenten van uw werknemer door middel van cursussen en trainingen te ontwikkelen en hem breder inzetbaar te maken.

Ik help u bij het vormgeven van een ontwikkelingstraject. Basis hiervoor is de informatie uit uw functionerings- en beoordelingsgesprekken. Uit deze gesprekken moet duidelijk worden wat het persoonlijk ontwikkelingsplan van uw medewerker is. De persoonlijke ontwikkelingsplannen stem ik af op uw behoeften, waardoor de visie van uw organisaties in stand blijft. Met de persoonlijke ontwikkelingsplannen van al uw medewerkers creëert u de brug tussen de behoeften van uw medewerkers en uw organisatiedoelstellingen.

Resultaat: een ontwikkelingsprogramma voor uw medewerkers en organisatie.