Heeft u een HR-vraagstuk?
Neem contact met mij op!
T: 06 - 151 194 00
E: info@verheijkeloopbaan.nl

Kosten Ziekteverzuim – blijf alert!

Recent heeft een gerenommeerd onderzoeksbureau een onderzoek gepubliceerd. Zij onderzochten wat de kosten waren voor bedrijven die onder een CAO vallen van aanvullende uitkeringen.
Val je niet onder een CAO, dan hoef je bij ziekte maar 70% van het salaris te betalen (en kun je de eerste twee dagen voor rekening van de werknemer laten komen). Val je wel onder een CAO, dan moet je dit vaak aanvullen tot 85% of zelfs 100%.

Alleen al de kosten voor deze aanvulling is 3,1 miljard per jaar! En dan hebben we het dus alleen over de loonkosten, en alleen over het gedeelte boven de 70% en alleen over de werkgevers die onder een CAO vallen.

Andere kosten
Als werkgever krijg je daar nog genoeg andere kosten bij:

 • De rekening van de bedrijfsarts
 • De rekening van de case manager
 • De rekening van de re-integratie consulent
 • Tijdverlies door manager of directeur
 • Kosten voor vervanging
 • Hoge werkdruk bij collega’s die het moeten opvangen
 • Kosten voor een second opinion bij het UWV

Geen wonder dat iedere investering om het verzuim terug te dringen, zich doorgaans in tienvoud terugbetaalt!

Alsof het allemaal nog niet duur genoeg is, is daar vanaf 1 juli 2015 nog een nieuwe kostenpost bijgekomen: de verplichte ontslagvergoeding – transitievergoeding geheten – als u iemand na twee jaar ziekte uit dienst laat gaan. Deze is over het algemeen 1 maandsalaris per drie gewerkte jaren. Heeft iemand dus 15 jaar bij u gewerkt, waarvan hij er de laatste twee ziek was, dan betaalt u dus 5 maandsalarissen. Dit is een extra kostenpost, die u helaas niet kunt vermijden.

Dit maakt het nog belangrijker dan het al was om langdurig verzuim te voorkomen waar het kan en snel op te lossen waar het moet.

Ziektewet
De ‘nieuwe ziektewet’ is op 1 januari 2014 ingegaan en heeft gevolgen voor alle werkgevers met minimaal 10 medewerkers in dienst. De premie is namelijk afhankelijk geworden van het aantal werknemers die u 2 jaar vóór de premievaststelling ziek uit dienst hebt laten gaan.
Dus uw premievaststelling voor 2016 gaat over de mensen die in 2014 ziek uit dienst zijn gegaan. Dan hangt het ook nog af van uw totale loonsom, de sector waarin uw bedrijf actief is, etc.

Jungle van verzuimkosten
Bent u er nog bij?

Het lijkt inderdaad een steeds grotere jungle te worden. En het kan u echt niet kwalijk genomen worden. Want uw werk is uw onderneming. Of u nu de spreekwoordelijke bakker-op-de-hoek bent, of een multinational. Voor iedereen is de wetgeving ingewikkelder geworden. En als u het niet goed bijhoudt, dan zou het zomaar kunnen dat u dingen mist, met de financiële gevolgen van dien.

Tips voor terugdringing kosten ziekteverzuim

 • Zorg dat u telkens op de hoogte bent van de kosten van uw verzuim.
  Uw Arbodienst hoort u hiervan op de hoogte te stellen en te houden.
 • Verzuim is niet alleen een ‘HR-gerelateerd’ probleem. Verzuim raakt ook de financiële kant van uw bedrijfsvoering. Hou daar rekening mee. Met andere worden, zorg dat uw afdelingen HR en Financiën met elkaar communiceren.
 • Ga niet zelf het wiel opnieuw uitvinden. Dit kost u tijd, dús extra kosten.
 • Neem niet alles (klakkeloos) aan van uw arbodienst of (arbo)adviseurs maar blijf kritisch. Het is uw geld. En u bent uiteindelijk verantwoordelijk.

Het merendeel van de bedrijven in Nederland is aangesloten bij een arbodienst. Er zijn talloze arbodiensten waar bedrijven uit kunnen kiezen. En dan heb ik het niet alleen over de grote arbodiensten zoals 365/ArboNed, ArboUnie, ArboVitale, Maetis, om de allergrootste te noemen, maar ook kleinere spelers, die vaak op regionaal niveau opereren.
U heeft als werkgever keus genoeg om u aan te sluiten bij een arbodienst.
Veel arbodiensten werken met één- of meerderejarige contracten. Deze contracten lopen vaak per kalenderjaar, dus van 1 januari tot 1 januari.
De opzegtermijn bedraagt vaak 3 maanden.

Pro Forma
Mocht u overwegen om van arbodienst te wisselen, dan raad ik u sterk aan om sowieso een ‘pro forma’ opzegging te doen. U geeft aan uw huidige arbodienst door dat u ‘voor de vorm’ wil opzeggen. Dat wil niet zeggen dat u meteen het contract definitief opzegt. En de arbodienst kan ook niet zomaar zeggen dat zij dan meteen de dienstverlening per direct stoppen. U heeft immers een contract tot het einde van het jaar. Dus in feite is verandert er voor de praktijk helemaal niets!
Echter, u heeft nu wél de vrijheid én de tijd om gedurende 3 maanden naar een andere Arbodienst of arbodienstverlener uit te kijken. En mocht u dan uiteindelijk toch besluiten dat u bij uw huidige arbodienst wilt blijven, dan trekt u de ‘pro forma’ opzegging weer in.

Aansluiting bij een arbodienst
Waarom bent u als werkgever eigenlijk aangesloten bij een arbodienst?
Het eerste wat ik vaak te horen krijg is ‘het is toch verplicht om je aan te sluiten bij een arbodienst?’. Niets is minder waar! Sinds de invoering van de Wet verbetering Poortwachter in 2006 is het niet meer verplicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst.

Hoe zit het dan? Je moet toch een bedrijfsarts hebben?
Inderdaad. Een bedrijfsarts. Dat is verplicht. En dat moet ook nog een BIG-geregistreerde bedrijfsarts zijn. Alleen deze bedrijfsartsen zijn bevoegd om voor de wet de mate ven arbeidsongeschiktheid te beoordelen. En dus ook de mate van loondoorbetaling door de werkgever.

Verzuimbegeleiding
Maar hoe u vervolgens de verzuimbegeleiding gedurende de verzuimperiode regelt, is geheel en al uw zaak! Het is uw volledige verantwoordelijkheid om te zorgen dat het verzuim goed begeleid wordt. U kan dit door iemand intern laten doen, of door een externe verzuimbegeleider

Maar…er zitten natuurlijk wel voorwaarden aan vast. U moet zich houden aan de verplichtingen die de Wet verbetering Poortwachter u oplegt. Mocht een werknemer na 2 jaar de WIA ingaan, of u neemt voortijdig afscheid van een zieke medewerker door het einde van een arbeidsovereenkomst, gaat het UWV kijken of u wel aan uw verplichtingen hebt voldaan. Heeft u dit niet, dan volgt de beruchte Loonsanctie.
En wie ook uw verzuimbegeleiding verzorgt, u bent als werkgever te allen tijde eindverantwoordelijke voor het goed uitvoeren van het verzuim. En zoals al gezegd, u moet toegang hebben tot een geregistreerde bedrijfsarts.

Uitbesteden
Dus als u de uitvoering van de verzuimbegeleiding overweegt uit te besteden (wat ik u overigens van harte aanbeveel), doe dit dan aan iemand die verstand heeft van (verzuim)zaken. Iemand die weet hoe de Wet in elkaar zit, weet wat er van u als werkgever verlangd wordt, en hier u ook in kan begeleiden. En nogmaals, u bent echt geheel vrij om zelf te bepalen wie dit voor u gaat doen.
De keuze is aan u!

Grote en kleine arbodiensten

Grote arbodiensten hebben als voordeel dat zij alle zaken en mensen in eigen huis hebben. Nadeel is dat de grote arbodiensten de laatste tijd geplaagd worden door bureaucratie, inflexibiliteit, en daardoor inadequate dienstverlening, blijkt uit aantal onderzoeken.  (onder meer uit het arbo-onderzoek van ArboKiezer uit 2014: deel 1 en deel 2)

Voordeel van een kleinere verzuimbegeleider is vaak de meer persoonlijke dienstverlening, waardoor er vaak sneller geschakeld kan worden.
Een nadeel kan zijn dat zij niet altijd beschikking hebben over mensen die nodige interventies kunnen verzorgen. (Weet u het nog? Een bedrijfsarts is verplicht! Dus áls u met een kleinere speler in zee gaat, vraagt u dan hoe de bedrijfsarts geregeld is.)

Let ook op wat u verzuimverzekeraar er van vindt. Een groot aantal verzuimverzekeraars heeft afspraken gemaakt met arbodiensten, waardoor de keus wellicht beperkter wordt. Bespreek met uw assurantietussenpersoon of verzekeraar wat bij u de mogelijkheden zijn.

Share This Post On